TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA ȘI ACCESAREA WEBSITE-ULUI WWW.ENJOYPHOTOGRAPHY.RO

Prin intrarea pe acest website, accesarea oricărei pagini interioare, sau prin înscrierea la unul din cursurile prezentate, confirmi că ai citit, înțeles şi acceptat termenii şi condițiile, așa cum sunt descrise în prezentul document (prezenta pagină web). Prin exprimarea acceptului cu privire la termenii şi condițiile redactate în cuprinsul acestei pagini, certifici pe propria răspundere că ești o persoană responsabilă, având cel puțin 14 ani şi care înțelege drepturile şi obligațiile legale ce decurg din accesarea acestui site, a produselor şi serviciilor oferite.

Secțiunea „Termeni şi condiții” poate fi actualizată periodic. Administratorul website-ului își asumă dreptul de a schimba și actualiza oricând acești termeni. Verifică regulat această pagină pentru a fi la curent cu ultimele condiții impuse de www.enjoyphotography.ro .

„Termeni şi Condiții” reprezintă un contract / acord legal între tine (vizitator, utilizator sau cursant) şi www.enjoyphotography.ro, cu privire la utilizarea website-ului prezent, a serviciilor şi cursurilor oferite (numite mai departe “Servicii”), precum şi a tuturor materialelor de instruire, a informațiilor şi suporturilor de curs sau materiale didactice (numite mai departe “Conținut”).

DREPTURI DE AUTOR / COPYRIGHT

În conformitate cu Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, îți facem cunoscute următoarele:

Toate drepturile sunt rezervate. Orice preluări (integrale sau parțiale) ale informațiilor (sub formă de text, video sau imagine) conținute în acest site, pot fi folosite numai cu permisiunea scrisă a ȘTEFANIEI GAL (administratorul și proprietarul website-ului www.enjoyphotography.ro)

Utilizatorul trebuie să presupună că orice vede sau citește pe acest Website este protejat de drepturi de autor, în afara situațiilor în care este menționat altfel în mod expres, şi nu poate fi utilizat fără permisiunea scrisă a ȘTEFANIEI GAL, decât in condițiile menționate în acești Termeni si Condiții.

Poți descărca (downloada) materialele prezentate pe www.enjoyphotography.ro numai pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să menții intacte toate mențiunile referitoare la drepturile de autor, mărcile înregistrate şi orice alte notificări referitoare la drepturi de proprietate intelectuală!

Utilizatorul nu este însă autorizat să copieze, creeze derivate, republice, reproducă, posteze, încarce (uploadeze), transmită sau distribuie sub orice formă (online sau offline) conținutul acestui website (integral sau parțial), incluzând text, imagini, fișiere text (indiferent de extensie), fișiere audio şi video, indiferent de scopuri, fără permisiune scrisă din partea ȘTEFANIEI GAL.

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL SE PRELUCREAZA?

În general, se colectează datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care o oferi.

Spre exemplu, se primesc informații de la tine astfel: când te abonezi la newsletter, îmi transmiți adresa de e-mail și prenumele.

Alte situații în care se vor prelucra datele tale cu caracter personal: înscriere la evenimente și/sau workshop-uri, expedierea de produse la adresa și pe numele indicate (ex: produse promoționale personalizate precum calendare, fotografii printate etc)

Menționez că prelucrarea, securitatea si confidențialitatea datelor furnizate de tine sunt în conformitate cu politica GDPR, ce a intrat în vigoare  la 25.05.2018.

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE TALE?

Ca regulă generală, datele tale cu caracter personal se vor stoca atâta timp cât ești abonat și client.

Poți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau stergerea definitiva a datelor tale din sistemul de newsletter/comanda/livrare servicii și se va da curs imediat acestor solicitări.

CUI SE POT TRANSMITE DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

După caz, se pot transmite sau oferi acces la anumite date de ale tale, cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
– societăților de asigurare;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care se pot dezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor ENJOY PHOTOGRAPHY.

În cazul în care îmi revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a îmi apăra un interes legitim, pot de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Mă asigur că accesul la datele tale de către terții persoane juridice de drept privat, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

CE DREPTURI AI?

Regulamentul general privind protecția datelor îți recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. Poți solicita accesul la datele tale, corectarea oricăror greșeli din fișierele EP și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

De asemenea, îți poți exercita dreptul de a te plânge autorității de supraveghere competente sau de a te adresa justiției.

După caz, poți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea informațiilor prezentate mai jos.

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea ENJOY PHOTOGRAPHY o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate și care fac obiectul prelucrării.
Pentru orice alte copii solicitate de tine, ENJOY PHOTOGRAPHY poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduci cererea în format electronic și cu excepția cazului în care soliciți un alt format, informațiile îți vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea de către ENJOY PHOTOGRAPHY a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
ENJOY PHOTOGRAPHY va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea ENJOY PHOTOGRAPHY ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar ENJOY PHOTOGRAPHY are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine lui ENJOY PHOTOGRAPHY în temeiul dreptului UE sau al legislației române; ENJOY PHOTOGRAPHY va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține din partea ENJOY PHOTOGRAPHY restricționarea prelucrării în cazul în care te aflii într-unul din următoarele cazuri: (i) contești exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite ENJOY PHOTOGRAPHY să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) ENJOY PHOTOGRAPHY nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar tu le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ENJOY PHOTOGRAPHY prevalează asupra drepturilor tale; ENJOY PHOTOGRAPHY va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către ENJOY PHOTOGRAPHY, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, ai dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la ENJOY PHOTOGRAPHY la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a îți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de ENJOY PHOTOGRAPHY pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

UTILIZARE COOKIES

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server specific (web-site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și poate reacționa în consecință. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile multor web-site-uri de a oferi servicii confortabile utilizatorillor. Se folosesc cookies pentru perfomanța site-ului, monitorizarea vizitatorilor unici, geotargetare (în funcție de țara vizitatorului se livrează sau nu anumite reclame), înregistrare, publicitate.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu vei mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferintele si interesele tale, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.

DISPOZIŢII FINALE

ENJOY PHOTOGRAPHY este un proiect de tip freelance, cu personalitate non-juridică, ce promovează dezvoltarea cunoștințelor în domeniu fotografiei, în România.

ENJOY PHOTOGRAPHY este o școală românească , online, dedicată începătorilor în domeniu, cu suport de curs propriu.  Cursanţii care se înscriu şi participă la cursurile și / sau workshp-urile organizate de ENJOY PHOTOGRAPHY, se obligă să respecte întru totul regulamentul acestui website, acceptând condiţiile impuse de acesta cu privire la participarea la cursuri, workshop-uri și alte evenimente organizate de ENJOY PHOTOGRAPHY!

Cursanţii se obligă să acorde administratorului ENJOY PHOTOGRAPHY. dreptul nelimitat de a creea, procesa, posta online, distribui şi/sau vinde orice material foto sau video propriu realizat în timpul oricăror activităţi organizate de ENJOY PHOTOGRAPHY, în care aceştia apar şi pot fi identificaţi, fără a putea cere compensaţii financiare sau alte pretenţii (de orice fel).

DATE DE CONTACT:

Pentru orice informație și/sau solicitare, îți stau cu plăcere la dispoziție, la următoarea adresă de e-mail: contact.enjoyphotography@gmail.com

[Ultima actualizare: 3 Ianuarie 2019]